Bakırköy Belediye İşçileri : Toplu Sözleşme Hakkımız Gasp Edilemez

İstanbul Bakırköy Belediyesinde çalışan Tüm Bel-Sen üyesi işçiler 19 aydır imzalanmayan toplu sözleşme hakları için bir kez daha Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda ve belediye binası önünde açıklama gerçekleştirdiler.

Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda yapılan eyleme, önceki eylemlere katıldıkları için işten atılan Genel-İş üyesi iki işçi ve DİSK’e bağlı sendikaların yöneticileri de katıldı.

Eylemde basın açıklamasını okuyan Tüm Bel-Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Adem Erdem, “Niyet emeğin yanında mı yoksa karşında mı olmaktır? Kendi emekçisiyle çatışma halinde olan bir belediye başkanı var. Bakırköy Belediyesinde sağlık emekçileri adına bir anıt dikiliyor, o anıt reklam malzemesi yapılıyor. Ama işçinin gerçeği öyle değil. Bakırköy Belediyesinde çalışan sağlık emekçilerine kısa çalışma, part time çalışma reva görülüyor. Bu, daha düşük ücret yoksulluk, açıklık sınırında çalışma demektir. Tüm bunları yaparken ‘Ben sağlık emekçilerinin yanındayım’ demesi de takiyedir. Bakırköy Belediyesinde işçilerin 30 aydır, emekçilerin ise 19 aydır toplu sözleşmeleri bağıtlanmamaktadır. Toplu sözleşmeler bağıtlanana, hak yerini bulana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.