Sağlık Çalışanları: Tükeniyoruz Ölüyoruz!

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubelerinin, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi başhekimlik önünde; adaletsiz performans ödemelerine ve son zamanlarda artan sağlıkçılara yönelik şiddeti protesto etmek için basın açıklaması gerçeklestirdi. Açıklamada “Can güvenliği yok, iş yükü çok, performans adaletsiz, tükeniyoruz, ölüyoruz!” pankartı ve “Güvenlik çalışma alanı istiyoruz”, “Performans sağlığa zararlıdır”, “Şehir Hastanesi dediniz ticarethane çıktı”, “Taşeron demek ölüm demektir” “Herkese eşit temel ücret” dövizleri açıldı.