İzmir’de Hakları İçin Eylem Yapan Sağlık Çalışanları İfadeye Çağrıldı

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, DEÜ Tıp Fakültesi’nde ek ödemelerin yapılmamasını protesto eden sağlık çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakkında suç duyurusu yapılan İzmir Tabip Odası yöneticileri, sendika temsilcileri, hekim ve hemşireler, bugün İzmir’in Konak ilçesinde polis karakoluna giderek ifade verdi

Polis karakolu önünde açıklama yapan İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı, “Savunmalarda, isnat edilen suçun yasal unsurlarının oluşmadığı, karantina kurallarının ihlal edilmediği, ortada karantina kararı olmadığı, hastane bahçesinde yapılan basın açıklamasının örgütlenme özgürlüğü, sendikal özgürlük, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı bağlamında en temel insan haklarından birisi olduğu, savcılık soruşturmaları ve disiplin soruşturmaları aracılığıyla sağlık çalışanlarının baskı altına alınmaya, seslerini duyurmalarının engellenmeye çalışıldığı vurgusu yapıltık.” dedi.