Devrimci Anarşist Stuart Christie Yaşamını Yitirdi

1946’da İskoçya’da doğan devrimci anarşist militan, yayıncı ve yazar Stuart Christie, 16 yaşında başladığı anarşizm mücadelesinde, 1964 yılında,18 yaşındayken İspanya diktatörü faşist Franco’ya suikast hazırlığındayken İspanya’da tutsak edildi. Yaklaşık üç yıllık tutsaklığının ardından, anarşistlerin yürüttükleri uluslararası kampanyalar sonucu özgürlüğüne kavuştu. Sonrasında İngiltere’ye dönen Christie, Anarşist Kara Haç’ı ve Cienfuegos Yayınevi’ni kurdu.

Burada da Öfkeli Tugaylar üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı. Christie, Öfkeli Tugaylar’ın amaçlarına dair şunları yazmıştı:

“Araçlar ve amaçlar arasında bir tutarlılık olması gerektiği sonucuna varmak için konu hakkında derin bir felsefi tartışmaya girmek gerekmez; sağduyu yeterlidir. Öfkeli Tugay’ın da araçları ve amaçları tutarlıydı. Bildirilerinin retoriğine ve teatralliğine rağmen, iktidarı ele geçirmek gibi bir hedefi yoktu. Bombalı saldırıları, yaralamaya ya da öldürmeye yönelik değildi – ve zaten böyle bir şey de olmadı.

Bana sorarsanız, Öfkeli Tugay’ın sembolik hedeflere yönelik saldırıları, sorunlara dikkat çekmeye, Britanya’ya ve zamanın endüstrileşmiş demokrasilerine damgasını vuran  toplumsal ve politik huzursuzluğu vurgulamaya yönelik jestlerdi. Bob Dylan’ın şarkısında dediği gibi: “Havada devrim kokusu var”dı. Öfkeli Tugay’ın bir amacı da , kişisel olsun kamusal olsun her eylemin beraberinde bir sorumluluk getirdiğini vurgulamak; politika ve iş dünyasının, verdikleri kararların bir bedeli olduğunu ve her eylemin önceden kestirilemeyen sonuçları olduğunu idrak etmelerini sağlamaktı….”  * (Çev: Ayşe Boren)

Yaşamı boyunca anarşizm mücadelesini örgütleyen Christie, 15 Ağustos günü yaşamını yitirdi.