Parlamento “Giderayak” Patronlara Jest Yaptı: İşçiler Ücretsiz İzne, Vekiller ve Patronlar Tatile

Parlamento tatile girmeden önce kısa çalışma uygulamasının uzatılması, Soma’daki maden işçilerinin kıdem tazminatlarının ödenmesine ilişkin düzenlemelerin de bulunduğu “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” kabul edildi.

Yasaya göre Cumhurbaşkanı’nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi genişletilecek.

Gazete Yolculuk’ta yer alan habere göre, Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve patrona ait payların tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süreyle, çalışanların maaşlarından kesinti yapılarak oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Ücretsiz izin uygulaması ise 1 Temmuz 2021’e kadar uzatılarak, patronlara bu tarihe dek istedikleri işçiyi ücretsiz izin adı altında işten çıkarma yetkisi veriliyor.

Korona Krizi sürecinde kısa çalışma adı altında yürürlüğe giren uygulamaya göre ise patronlar, “kısa çalışma” nedeniyle işçilerin sigorta primlerini ödeme yükümlüğünden kurtarılıyor. Bu primler, yine işçinin cebinden, yani İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.