Elektrik Şirketlerine İndirim, Halka Zam

Elektrik Üretim A.Ş. 2020 başından bu yana elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerine toptan satış birim fiyatlarında yüzde 62 indirim yaprı.

Elektrik Mühendisleri Odası ise yaptığı açıklamada söz konusu indirimlerin halka yansıtılmamasını belirrti.

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nca yapılan açıklamada “Şirketler için indirim yapılırken bu indirim halka yansıtılmamakta, ‘elektriğe zam yapılmayacağını’ müjde olarak sunan Bakanlık ikili politikalar izlemektedir. Kamu eliyle elektrik şirketleri sübvanse edilmekte, elektriği daha ucuza alan şirketler kârlarını artırmakta, milyarlarca dolara ulaşan borçlarını da bir anlamda kamu üstlenmektedir. Bugün yaşadığımız durumun ciddiyetinin anlaşılamadığını gösteren halktan ve toplumdan uzak bu yaklaşım, elektrik şirketlerinin çıkarlarının korunduğunu açıkça ortaya koymaktadır” ifadeleri kullanıldı.

“Şirketlere indirim var halka yok” başlıklı bir açıklama yapan Elektrik Mühendisleri Odası “EÜAŞ,  dağıtım ve tedarik şirketlerine yaptığı elektrik enerjisi toptan satış  birim fiyatlarında 2020’nin başından bu yana yüzde 62 oranında indirim yaparak, 1 Temmuz’dan itibaren 13,20 kr/kWh bedel belirledi” dedi.

Açıklamada Elektrik Üretim A.Ş.’nin (EÜAŞ) toptan satış tarifesinin Ekim-Aralık 2019 döneminde 34,86 kr/kWh iken, Ocak 2020’de 27,56 kr/kWh’e, Nisan 2020`de 22,83 kr/kWh’e indirildiği ve 1 Temmuz 2020’den itibaren de 13,20 kr/kWh olarak belirlendiğinin altı çizildi.