Kanal İstanbul’da Bilirkişi ve Keşif Kararı

Devlet iktidarının en önemli rant ve talan projelerinden biri olan Kanal İstanbul için  İstanbul 10. İdare Mahkemesisi , “uyuşmazlığın, teknik yönden açıklığa kavuşturulabilmesi için alanında uzman bilirkişilerin görüşüne başvurulması gerekli görüldüğünden, yürütmenin durdurulması istemi hakkında mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bir karar verilmesi” kararı verdi. Kararın oy birliği ile alındığı öğrenildi.

Projenin durdurulması için geçtiğimiz aylarda on binlerce kişi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  temsilciliklerine ve İdare Mahkemesi’ne itiraz dilekçesi vermişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Raporu’nun iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan dava halen devam ediyor. Dava devam ederken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamımda tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerini taşıma ihalesini gerçekleştirmişti. Korona Krizi koşullarında son derece zor günler geçirilirken yapılan bu ihale kamuoyunda “devletin kriz fırsatçılığı” şeklinde yorumlanmıştı.