Gençlik Araştırması: 10 Gençten 6’sı “Gitmek İstiyor”

12 kentte 15-25 yaşlarındaki 600 gençle görüşerek bir araştırma yapan SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı) araştırma sonucu ortaya çıkan verileri paylaştı. Katılımcılarının yüzde 48.7’sinin kadın, yüzde 51.3’ünün erkeklerden oluştuğu, yüzde 44.5’inin 15-19, yüzde 55.5’inin de 20-25 yaş grubuna mensup bireylerin olduğu araştırma sonuçları, gençlerin yüzde 62.5’inin ülke dışında yaşamak istediğini ortaya koydu.

Araştırmanın ilginç sonuçlarından biri de gençlerin hangi ülkede yaşamak istediklerine dair sorulan sorulara verdikleri yanıtlardı.

Rapora göre, gençlere ‘Hayatınızın kalan kısmının tamamını Suudi Arabistan’da aylık 10.000 dolar kazanarak veya İsviçre’de ayda 5.000 dolar kazanarak geçirme imkanları olsaydı hangisini tercih edecekleri’ sorulduğunda, katılımcıların yüzde 72.2’sinin İsviçre’yi tercih ettiği ortaya çıkıyor. 

Aynı soru Suudi Arabistan yerine Kuzey Kore’yi koyarak, sorulduğunda ise gençlerin yüzde 64.3’ü İsviçre’yi tercih ediyor. AKP’ye oy veren gençlerin de yüzde 55.7’si İsviçre’yi, yüzde 35.7’si Kuzey Kore’yi tercih ediyor.

AKP’li gençlerin neredeyse yarısı, MHP’li gençlerin ise yüzde 68’i başka bir ülkeye gitmek istiyor. AKP seçmeni gençlerde bu oran yüzde 47,5 iken, CHP seçmeninde yüzde 74,4. Diğer parti seçmenlerinde yüzde 60 bandında bir kesim başka bir ülkeye gitmek istiyor. MHP seçmeni gençlerde ise bu oranın %68 çıkması bir başka dikkat çekici ayrıntı.

Gençlerin yüzde 10.5’i sosyal medyada düşüncelerini özgürce ifade edemediğini, yüzde 23.5’i ise özgürlüğünün olduğunu söylüyor. AKP seçmeni gençlerin ise sadece yüzde 31.1’i fikirlerini özgürce ifade edebildiğini söyledi.