İnsanın Kökenine İlişkin Bildiklerimiz Değişiyor

Yeni keşfedilen bir hominin türü sayesinde, insanın Afrika’dan çıkış hikayesi sarsılmasa da çıkıştan sonraki seyri noktasında bildiklerimiz değişiyor.

Arkeofili’nin yayınlanan güncel bir makaleye dayanarak yaptığı habere göre Afrika’dan Avustralasya’ya göç ettiklerinde erken insan ataları ile çiftleşen bilinmeyen bir hominin türü, yaşayan insanların genom haritalaması sayesinde tanımlandı.

Yapılan genom analizi, aynı zamanda Asya-Pasifik bölgesine gelenlerin Afrika’dan tek bir göçle yayıldığına dair görüşü ön plana çıkarırken, iki dalga halinde Afrika’dan gelindiğine dair görüşü de tekrar sorgulamamıza sebep oluyor.

Kabul edilen düşünceye göre modern insanlar Afrika’dan ilk olarak 60.000 yıl önce bazıları Avrupa’ya bazıları da Asya- Pasifik bölgesine göç edecek şekilde ayrıldı. Yaşayan insanların genom analizlerine bakılarak yapılan daha önceki çalışmalar, Asya – Pasifik sakinlerinin genomu ile o bölgede karşılaştıkları iki hominin türüyle (Neandertaller ve Denisovalılar) çiftleştiğini ortaya çıkardı.

Ancak Jaume Bertranpetit ve ekip arkadaşları; Avustralya yerlileri, Papualılar, Hindistan’a yakın Andaman Adaları’ndaki ve Hindistan anakarasındaki insanların genomunu analiz ettiğinde daha önce tanımlanan hominin türlerinin DNA’sıyla eşleşmeyen diziler buldular.

Yukarıda bahsedilen DNA dizileri, günümüzdeki Avrupalı ve Doğu Asyalıların genomunda bulunmuyordu. Bu da bize; bu insanların atasının henüz tanımlanmamış hominin ile Güney Asya ve Pasifik bölgesinde karşılaşıp günümüz yaşayan popülasyonlarına genetik mirasını bıraktığını gösteriyor.

Henüz tanımlanamamış bu hominin Homo erectus olabilir diyor yazarlardan Bertranpetit. Homo erectus’un Afrika’dan ilk ayrılan ve günümüz insanına benzer fiziksel özellikleri olan ilk hominin olduğu düşünülüyor.

Bertranpetit, “Ancak bu konu hakkında doğrudan bir kanıtımız mevcut değil.” diyor. Bunun doğrulanması için Homo erectus’un antik DNA’sı ile Avustralasya halklarının DNA’sı arasında eşleşme olması gerekiyor.