İcra ve İflas Takipleri 30 Nisan’a Kadar Durduruldu

Yurt genelindeki icra ve iflas takipleri koronavirüs sebebiyle 30 Nisan’a kadar durduruldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesindeki karara göre, nafaka alacaklarına ilişkin icra takiplerini kapsamıyor.

Genelge,

“Covid 19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30 Nisan 2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir”

şeklinde yayımlandı.