Dünyadan Anarşist Kadınların 8 Mart için Dayanışma Mesajları

8 Mart gelmişken, dünyanın farklı coğrafyalarında kadınlar yaşamları ve özgürlükleri için sokaklara çıkıyor. İktidarın her biçimine, erkek egemenliğine, kapitalizme ve şiddetin her biçimine direnen kadınlar, tüm kadınları özgürlükleri ve yaşamları için mücadeleye çağırıyor.

Yaşadığımız coğrafyada da kadın örgütleri 8 Mart’ta tüm kadınları sokaklara çağırırken, Güney Amerika’dan, Yunanistan’dan ve CNT-AIT’ten anarşist kadınların 8 Mart dayanışma mesajlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Ataerkiye Karşı Grup/Anarchist Political Organization Federation of Collectives

Yoldaşlar,Yunanistan’da, yazdan bu yana, anarşist harekete, işgal evlerine, mülteciler ve göçmenlerin özörgütlü konut yapılarına, dayanışmaya, sosyal ve sınıf direnişine karşı yaygın bir baskı kampanyası devam ediyor. Bu kampanya, devletin ve patronların, kapitalist barbarlığı ve iktidarı kesintisiz olarak empoze etmek için, terörizasyonu ve boyun eğdirmeyi amaçlayan saldırılarının öncüsüdür.

Devletin kapsamlı baskıcı saldırısı, baskının, bize, mücadele eden kadınlara özel bir muamele olduğunu hatırlatıyor. Şiddetli dayak ve kimyasalların yanı sıra polislerin saldırıları kadın protestocuları hedef alıyor, cinsiyetçi şiddet uyguluyor. Atina’daki çevik kuvvet polislerinin homofobik saldırıları, Exarcheia Mahallesi’nde konuşlanan polislerin cinsel tacizi ve tehditleri, kadın protestoculara yönelik baskı, cinsiyetçi saldırılar ve hakaretler, protestocuların zorla soyulması ve işkence, bize ayırdıkları geleceğin bir görüntüsüdür. Ataerkil şiddet, insanları birbirinden ayırmak ve devlet ile kapitalist barbarlığın ayrılmaz bir parçası olarak var olacak.

Devletin saldırısı, toplama kamplarında sıkışıp kalmış göçmenleri ve mültecileri, erkekleri, kadınları ve çocukları hedef alıyor. Boğulmalar, soğuktan kaynaklanan ölümler, toplu hapsedilmeler, sömürgeciliğin en karanlık zamanlarında ve büyük savaşlarda insanlığa karşı sürekli bir suç oluşturur. Kadın mülteciler,  sosyal olarak dışlananların en savunmasızları, hoşgörüsüzlüğün ve kapitalist sömürünün ana alıcılarıdır.

Bu yıl 8 Mart’ta bir kez daha söyleyeceğiz: “DEVLET BASKISINA KARŞI ATEŞKES YOK-VAZGEÇMEK YOK!”. Önceki yüzyılın kadın işçilerinin kanlı mücadeleleri, modern totaliterizme karşı direnişin yolunu gösteriyor.

Anarşist kadınlar olarak, insan baskısının her formunu yok etmek için, eşitliğin, dayanışmanın ve özgürlüğün dünyasını inşa etme kararlılığımızla, yükselen bir yumruk ve dayanışmada buluşan tüm kadınların eylem ve söylemlerini destekliyoruz.

Devlete, sermayeye ve ataerkiye karşı geri adım yok! No pasaran!

Güney Amerika’dan Anarşist Kadınlar

Gasp edilen haklarımız hiçbir hükümet tarafından verilmeyecek. Sokaklardan, bölgelerden ve sınıflardan kadınların örgütlülüğüyle ve mücadelesiyle kazanacağız.

Bütünleşik Cinsel Eğitim İçin!

Kürtaj hakkı için!

Kadınlara şiddetsiz bir yaşam itibarı için!

Yaşasın kadınların uluslararası günü!