Türk Tabipler Birliği’nden “Koronavirüs Heyeti”

Koronavirüsün İran’da neden olduğu ölümlerin ardından Van’da beş kişinin karantinaya alınması, “virüs tehdidi”ni yeniden gündeme taşıdı. Van’da karantina altında tutulan beş kişinin test sonuçları negatif çıkarken korona virüs tehdidi nedeniyle Türkiye-İran sınırı kapatıldı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, koronavirüs ile ilgili sürecin izlenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla konunun uzmanlarından bir heyet oluşturdu. Tabipler, virüsün tanısına yönelik testlerin Hıfzısıhha Merkezi dışında üniversite hastanelerinin laboratuarlarında da çalışılabilmesine ilişkin düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.

TTB’nin açıklaması şu şekilde:

“Van’da yüksek ateş şikayeti ile başvuran ve koronavirüs hastalığı şüphesi ile karantina altına alınan yurttaşların test sonuçlarının negatif çıktığını, koronavirüse ait bir bulguya rastlanmadığını sevinçle öğrenmiş bulunmaktayız. 

Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkili kurumların halkı hızlı, doğru ve tam olarak bilgilendirmesinin paniğe neden olabilecek spekülatif haberlerin ve yanlış bilgilerin yayılmasının önüne geçmek açısından kritik önemde olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Kişisel korunma önlemleri hakkında toplumun yaygın biçimde bilgilendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın yerel yönetimlerle de işbirliği yapmasının değerli olduğuna inanıyoruz.

Alandan edindiğimiz bilgiler sağlık kuruluşlarında koruyucu ekipman temininde sorunlar yaşandığını göstermektedir. Hekimler ve sağlık çalışanları enfekte olabilecek kişilerle temas açısından en yüksek risk grubunda olduklarından İran ile komşu illerden başlamak üzere sağlık kuruluşlarında koruyucu tıbbi malzeme ve ekipmanların stokları bir an önce yeterli hale getirilmelidir.

Hastalığın tanısı acil olduğundan etken virüsün tanısına yönelik serolojik testlerin Hıfzısıhha Merkezi dışında üniversite hastanelerinin laboratuarlarında da çalışılabilmesine dönük düzenlemeler yapılmalıdır.

Türk Tabipleri Birliği bünyesinde sürecin izlenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla konunun uzmanlarından bir heyet oluşturulmuştur.

Gereksinim durumunda yardıma hazır olduğumuzu meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi