10 Ekim Ankara Katliamı Anıtı İçin Yarışma Düzenleniyor

Ankara’da 10 Ekim 2015’te katliamın gerçekleştiği yerin anıt meydan haline dönüştürülmesi için DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu), TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) ve TTB’nin (Türk Tabipleri Birliği) ve 10 Ekim-Der tarafından düzenlenen “Emek, Barış, Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması” başladı.

Kazananlarının 14 Mart 2020 tarihinde açıklanması planlanıyor.

Yapılan açıklamada yarışmanın amacı “10 Ekim Ankara Katliamı’nın toplumsal düzlemde unutulmamasını sağlamayı; hayatını kaybetmiş ve hayatta kalan bireylerin anısını onurlandırmayı; hafızayı mekânda ve gündelik yaşamda yeniden üretmeyi amaçlamaktadır. Ankara Garı ve meydanının kuşaklar boyunca ortak değerlerimiz olan emek, barış ve demokrasiye adanarak yurttaşların bir araya geleceği bir kamusal mekân olarak yeniden üretimi hedeflenmektedir”  olarak açıklandı.