Maltepe Belediyesi İşçileri: ” Mücadeleye Devam”

Maltepe Belediyesi’nde yönetimin DİSK’e bağlı Genel-İş sendikası ile imzalanan toplu iş sözleşmesini 1 yıldır uygulamamasına ve sendika yöneticisi ile işçileri işten çıkarmasına karşı işçilerin başlattığı direniş sürüyor. Belediye yönetimi ile direnişteki işçileri arasında yapılan görüşme sonrası işçiler. yönetimin teklifini oyladı. Oylama sonucunda belediye yönetiminden yeni bir teklif yapmalarını isteyen işçiler, talepleri karşılanana kadar mücadeleye devam kararı aldılar.

Dün belediye yönetiminin sendika temsilcileri ile yaptığı ve yaklaşık 4 saat süren toplantı sonrası işten çıkarılan 5 işçinin işe geri alınması konusunda ortak karara varıldı. İşçilerin %26 olarak talep ettiği zamma karşılık Maltepe Belediyesi 270 TL zam teklifinde bulundu. Ayrıca TİS’teki iş güvencesi ve sendikal faaliyetlere güvence sağlayan idari maddeler de kabul edildi.