Hayvan Özgürlüğü Savunucuları: “Adalar Ulaşım Çalıştayı Hükümsüzdür!”

28 Ağustos 2019 tarihinde Adalar Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği ile düzenlenen “Adalar Ulaşım Çalıştayı”nın ardından hayvan özgürlüğü mücadelesi veren, doğayı ve yaşamı savunan 25 örgüt ve oluşum ortak bir bildiri yayınladı. Hayvan özgürlüğü savunucuları, çalıştayın içeriği ve sonuçlarının önceden belirlenmiş ve yetersiz olduğunu, bu sebeple çalıştayın “hükümsüz” olduğunu açıkladı. Ortak bildiri metni:
Atlı faytonlar, hiçbir koşul gözetilmeden derhal kaldırılmalıdır. Sorun can ile ilgilidir ve bu nedenle ivedilik arz etmektedir.
Talebimiz, nostalji adı altında belli sayıda atın fayton köleliğine devam etmesi değil, tek bir faytonda tek bir atın kalmayacağı şekilde faytonlardan kurtulmasıdır.
Talebimiz, fayton atlarının hayatları boyunca sömürülmeden yaşayacağı alanların tesis edilmesidir.
Talebimiz, atların yaşayacakları bu alanlarda bir daha asla yarışma, yük taşıma, kumar objesi olmak dahil, insanlar tarafından herhangi bir nedenle kullanılmayacaklarının 
güvence altına alınmasıdır.
Talebimiz, içinde kan ve şiddetin olmadığı ulaşım çözümlerinin devreye sokulmasıdır.
Talebimiz, atların bir gün içinde sınırlandırılmış bir süre kullanılması değil, hiç kullanılmamasıdır. Zira “insani sömürü” oksimorondur.
Talebimiz, atlı faytonların tarihe karışmasıdır. 
Talebimiz. atlar için özgürlüktür. Bu bir özgürlük ve adalet mücadelesidir. Bu halk, bunu o canlara borçludur!