Askerlik Kanunu Meclisten Geçti: Askerlik Zenginler İçin 1, Fakirler İçin En Az 6 Ay Oldu

Meclis, askerlik süresini altı aya indiren ve bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun teklifini kanunlaştırdı. Cumhurbaşkanının yakın zamanda kanunu onaylaması bekleniyor. Kanun, Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla yürürlüğe girecek.

Yeni kanunda vicdani ret hakkı yine tanınmadı.

Teklifin kanunlaşmasıyla birlikte askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay oldu.  6 ayını tamamlamamış olan erlerin erken terhislerin Temmuz ayı içerisinde başlaması öngörülüyor.

Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek. Askerlik çağı, cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

Barışta, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Milli Güvenlik Kurulunca gerekli görülen sahalarda, bakanlığın teklifi üzerine cumhurbaşkanınca özel olarak görevlendirilen gönüllüler, cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uydukları takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulacak.

Yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlar, 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları ve bedelli askerlikle ilgili belirlenen bedeli peşin ödemeleri şartıyla kuraya tabi tutulmaksızın bedelli askerlikten yararlanabilecek.