Yılmazköylülerin Engellediği JES Şirketinin Lisans İptali Kesinleşti

Aydın Efeler’e bağlı Yılmazköy’e yapılmak istenen JES’e karşı köylülerin direnişinin ardından  şirketin üretim lisansının iptali kesinleşti. Daha önce yerel mahkemeler ve Danıştay tarafından üretim lisansı iptal edilen proje için EPDK’nin ve şirketin yaptığı karar düzeltme başvurusu da reddedildi.

Yılmazköy yakınlarında JES yapmak isteyen Ken Kipaş A.Ş şirketine Enerji Piyasası Düzenleme kurulu (EPDK) tarafından verilen üretim lisansına karşı yöre halkının açtığı davada Ankara 15. İdare Mahkemesi, proje sahasının sulu tarım arazileri ve zeytinliklerle kaplı olduğu, projenin kimyasal ve termal kirlilik ile su kalitesine olumsuz etkileri gibi gerekçelerin yanında projenin ÇED raporu olmadığını belirterek lisansı iptal etmişti. Mahkeme kararında Anayasanın 56. Maddesindeki sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı hükmüne de vurgu yapmıştı. Mahkeme, Aydın 2. İdare Mahkemesinin projenin ÇED Gerekli değildir kararını iptal etmesine dayanak yapılan bilirkişi raporuna da atıfta bulunurken, bu kararın temyizi başvurusunun da Danıştay 14. Dairesi tarafından reddedildiği dil getirildi.

Son bir haftadır, ÇED raporu ve üretim lisansı olmadığı halde bölgede JES boruları döşemek için girişimlerde bulunan şirketin karşısına Yılmazköylüler çıkmış, şirketin su kuyularına boru döşemesine engel olmuşlardı.