Devrimci Anarşist Faaliyet:’Şırnak Devlet İçin Beka Halk İçin Cefa Seçimidir’

Devrimci Anarşist Faaliyet (DAF) 31 Mart seçimlerine dair bir bildiri yayınladı.

Son seçimlerin İstanbul tartışmaları sürüyor. Bugün ya da yarın iki taraftan biri başkanlığı kazanacak. Aşktan, sevgiden, saygıdan bahseden AKP’nin her söyleminde, her eyleminde nasıl nefret yaydığını bildiğimiz gibi ve haktan bahseden CHP’nin oyları için kullandığı “hak yemeyiz, hakkımızı yedirmeyiz” söylemini, bir gün bile CHP belediyesindeki işçiler için söylemediğini biliyoruz. Bir başka bildiğimiz de kim kazanırsa kazansın bizim kazanımımızın seçimlerle olmayacağıdır.

İstanbul tartışmaları tüm seviyesizliği ile sürecektir. Çünkü oy oranları arasındaki farkın azlığı bu tartışmaları sürdürecektir. Daha düne kadar her zaman her yerde her şeye muktedir AKP her seçimde yaptığını yapamamış olacak ki Ankara, İstanbul gibi kritik kentler tartışılıyor. Ama aynı AKP bir başka kritik kent olan Şırnak’ta tartışmasız bir strateji ile seçimleri kazanmıştır. Kürt Özgürlük Hareketi için önemini hiç kaybetmeyen Şırnak yaklaşık dört senedir insansızlaştırma stratejisi ile boşaltılmıştır. Saldırıda kentin kanalizasyon, su ve elektrik sistemleri tahrip edilmiştir. Yaşamsal ihtiyaçlar karşılanamazken kent abluka altına alınmış, giriş çıkışlar kontrollerle engellenmiştir. Ayrıca yaklaşık dört bin ev ya tahrip edilmiş ya da yıkılmıştır. Boşaltılan kentte seçim öncesi asker, polis ve yandaşlarla bir yığın yaratılmıştır. Şırnak’ta 30 Mart 2014’te yüzde otuz oy alamayan AKP, devletin 2015 itibariyle başlattığı saldırılarla oyunu yüzde altmışlara yükseltmiştir. 31 Mart 2019’da yüzde otuz beşlerdeki HDP oyu, her şeye rağmen kentte kalanların mücadelesiyle alınmıştır. Kente sokulan geçici görevli askerlerin bile ikametgahını Şırnak’a aldırarak oy kullandıran devlet, her şeye rağmen bu yüzde otuz beşi engelleyememiştir. Şırnak’taki yığının, sonucu belli sonuçları şaşırmışcasına sevinerek kutlaması ve yandaş medyanın “Şırnak’ı kazandık” haberleri Şırnak’ın bölge için öneminin göstergesidir.

İstanbul tartışmalarının sakladığı, Şırnak’ta açık açık yapılan darbe, TC’nin başta Rojava, Başur ve Bakur stratejileri için çok önemli bir beka hamlesidir. Bu hamle, TC için daha önce Rojava’daki kantonların bütünlüğünü bozma hamlesiyle aynı önemdedir. Bu hamleyle Bakur’da da belediyeler arasındaki bütünlüğü bozmuş oluyor. AKP’nin beka sorunsalını söylemleştirmesini yerel seçimlerle alakasız bulan millet bloğunun “Beka bir genel seçim sorunsalıdır” yaklaşımı, bugünkü İstanbul tartışmalarıyla saklanan Şırnak darbesinin millet bloğunca asla anlaşılmayacağının göstergesidir. Daha da ötesinde millet bloğu bu beka hamlesini desteklemektedir. İstanbul’da demokrasiden bahsedenler Şırnak’ta demokrasiden bahsetmezler. Çünkü oranlar tartışmasızdır. Bir iki defa seçim süreci şartlarından bahseden CHP, Şırnak’ta dört senedir süren şartlardan bahsetmez çünkü Şırnak nezdinde bölgede olanlar beka sorunsalıdır. Seçimlerde Şırnak beka söyleminin, stratejisinin belirgin bir sonucudur.

Şırnak cefakardır. Toprağın üstünü yerle bir etseniz de taş üstünde taş bırakmasanız da evleri barkları yıksanız da tek tek insanları katletseniz de çoluk çocuk sürseniz de bilmelisiniz ki Şırnak’ın yaşaması için toprağının altı yeter. Devletlerin saldırılarına karşı özgürlük mücadelesinde yaşamını yitirmiş, toprak olmuş halkımız yeter. Hikayeleri dilden dile kulaktan kulağa konuşulur. Ve unutmayın; Cizre Şırnak’tır. Silopi Şırnak’tır. İdil Şırnak’tır. Roboski de Şırnak’tır. Yarınlardaki sefa, bugün tüm cefasına rağmen mücadele eden halkların olacaktır. Şırnak’ın olacaktır.