Kıbrıs’ta Vicdani Ret Düzenlemesi Parlamentoda

Kıbrıs’ta vicdani ret hakkını tanıyan yasa tasarısı parlamentoya geldi. Yeni yasada silahlı kuvvetlerde görev yapmak istemeyen Kuzey Kıbrıslılara orduda sivil bir hizmet yapmak veya silahlı kuvvetler tarafından kamu yararına kamu kurumlarında görevlendirilmek seçenekleri sunuluyor.

Yasal düzenlemenin gerekçesi olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) vicdani ret hakkını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında görmesi ve Avrupa Konseyi’ne üye tüm ülkelerden bu hakkı uygulamasının beklenmesi gösterildi.

Yasa tasarısını koalisyon hükümeti hazırladı. Yasa tasarısına göre vicdani ret hakkı herkese verilmeyecek, bu haktan faydalanmak isteyenler Vicdani Ret Değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilecek. Başbakanlık Müsteşarı’nın başkanlığında toplanacak kurulda personel dairesi, eğitim işleriyle görevli bakanlığın temsilcisi, başsavcılığı temsilen bir savcı, silahlı kuvvetler temsilcisi, doçent veya daha kıdemli birer anayasa hukukçusu ve sosyolog da bulunacak. Yedi kişilik kurulda salt çoğunluk ile oy verilecek.

Kurulun 30 gün içinde karar vermesi, mevcut askerlerin de başvurabilmesi öngörülüyor. Kurulun kararlarına karşı yargı yolu da açık olacak.

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi ise yasa tasarısını olumlu bir adım olarak görürken sivil bir vicdani ret yasası için eylemlerini devam ettiriyor.