Yasaklı Pasaportlar İçin Karar Verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından eşleri nedeniyle sakıncalı bulunan 155.350 kişinin pasaportuna konulan yasak kaldırıldı. OHAL tebdbirlerine ilişkin KHK’nın değiştirilerek kabul edilmesine yönelik kanuna istinaden pasaport birimine başvuran söz konusu kişilerin iptal kararının kaldırılacağı duyuruldu.