Kürtler Camii oldu Türkler Camii

Devletin Kürt halkına yönelik uyguladığı imha inkar politikası sürüyor.  Kilis’te bulunan tarihi “Kürtler Camii”nin tabelası,  “Türkler Camii” olarak değiştirildi.

Kilis kent merkezinin Bölük Mahallesi Küçük Çarşı Sokağı’nda yer alan ve 17. yüzyıl sonlarına doğru Kürt Hüseyin Ağa tarafından inşa edilen “Kürtler Camii”nin tabelası sessiz sedasız şekilde adım adım yerinden söküldü. Kentin turistik mekanları arasında yer alan Kürtler Camii’nin adı, resmi devlet kayıtlarında da bu isimle geçiyor.
TAPU KAYITLARINDA HALA‘KÜRT CAMİİ’
Müdürlüğün yanıtında şu ifadelere yer verildi: “Kilis il merkezinde bulunan Vakıf Kültür Varlığı Tescilli ‘Kürtler Camii’nin isminin Genel Müdürlüğümüz arşiv kayıtlarında ve tapu kayıtlarında ‘Kürtler Camii’ olarak geçtiği tespit edilmiştir. Genel Müdürlüğümüzde bu camiye ilişkin iş ve işlemler ‘Kürtler Camii’ adı altında yürütülmektedir.”
Önergeye verilen bu yanıta rağmen, “Türkler Camii Şerifi” tabelaları camiye bizzat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından asıldı.
VALİLİK: ADI DEĞİŞTİRİLDİ
Yine Hatay Valiliği’nin internet sitesinde tarihi camilerin tanıtıldığı bölümde hala “Kürtler Camisi” adı ile yer alan yapı hakkında şu bilgiler mevcut: “Bölük Mahallesi (eski Sibat ve Kana Mahallesi) Küçük Çarşı Sokak’ta (Binbaşı Sokak) bulunan Kürtler Camisi’ni Kürt Hüseyin Ağa yaptırmıştır. Çok onarım gören cami, özgünlüğünü yitirdiği gibi özgün adını da yitirmiştir. Adı “Türkler Camisi” olarak değiştirilmiş olan camiden günümüze sadece minaresi kalmıştır. Kaidesi kare planlı ve köşeleri pahlı olan minare; kesme, kirli kalkerli taşlardan yapılmıştır. Çokgen olan gövdesi oldukça kısadır. Peteği (petek, gövdeye göre daha ince) ve külahı taştan yapılmıştır. Şerefe altı, altında yuvarlak bir silme bulunan mukarnaslarla doldurulmuştur.”
Kaynak: Mezopotamya Ajansı