İşçiler Patron İstemiyor


Seattle Times’da yayınlanan anket sonuçlarına göre işçilerin %80’i patronların/yöneticilerin gereksiz olduğunu düşünüyor. Jason Dorsey “uzun zamandır insanların iş yerlerini değil patronları terk ettiğine” dikkat çekiyor.

2000’in üzerinde yazılım işçisi arasında yapılan işçi-patron ilişkisi anketi işçilerin patronlar olmadan da çalışacağını gösteriyor. Patronlara ve yöneticilere derdini anlatmanın zorluğuna dikkat çeken işçilerin ancak %50’si yöneticiler tarafından doğrudan muhatap alınıyor. İşçilerin yarısından fazlası ise işyerinde mutlu olmadıkları zaman daha az verimli olduğunu düşünüyor.

Patronların, yöneticilerin, aracıların olmadığı özgür bir üretim-tüketim ilişkisine olan ihtiyaç, işçilerin en derin özlemleri olarak bir çok farklı alanda karşımıza çıkmaya devam ediyor.