Rusya’da Anarşist Devrimin Hikayesi: “Bilinmeyen Devrim”

Volin’in başlıca eserlerinden “Bilinmeyen Devrim” Ayrıntı Yayınları etiketiyle yayınlandı. “Devrimin Doğuşu, Gelişimi ve Zaferi”, “Bolşevizm ve Anarşizm” ve “Gerçek Sosyal Devrim İçin Mücadele” ismindeki üç bölümden oluşan kitap Alexander Berkman’ın “Bolşevik Mit” ve Emma Goldman’ın “Bolşeviklerin Devrime İhaneti’nin Öyküsü” kitaplarıyla beraber, Rus Devrimi hakkındaki en önemli kaynak kitaplardan biri olarak kabul ediliyor.

Tanıtım bülteninde Volin şöyle diyor:

“Her devrim, değişik eğilimdeki çok sayıda yazar tarafından ve farklı dönemlerde yakından incelense bile, özünde büyük bir Bilinmeyen olarak kalır. Yüzyıllar geçer ve zaman zaman eski altüst oluşların kalıntılarını karıştırarak hâlâ ve her zaman o güne dek gün yüzü görmemiş olguları ve belgeleri keşfeden birtakım insanlar çıkar. Çoğu zaman bu keşifler, kesin kabul ettiğimiz bilgileri ve fikirleri alaşağı eder.

Genel olarak henüz bir Devrim’in nasıl inceleneceği bilinmiyor (tıpkı bir halkın tarihinin nasıl yazılacağının bilinmediği gibi). Öte yandan, deneyimli ve bilinçli de olsa birtakım yazarlar öyle hatalar yapıyorlar ve insanı çileden çıkaran ihmallerde bulunuyorlar ki okurların olan biteni doğru anlaması olanaksız hale geliyor. Örneğin çarpıcı olguları ve olayları, yani herkesin gözleri önünde cereyan edenleri, debdebeli ‘devrimci panayır’ı dibine kadar inceler ve bolca sergilerken, sessizce, Devrim’in derinliklerinde, ‘panayır’ın kenarında olan bitenleri ise küçümsüyor ve yok sayıyorlar.”

Volin Kimdir?

Vsevolod Mikhailovich Eikhenbaum, anarşist tarihte bilinen adıyla Volin 11 Ağustos 1882’de Orta Rusya’nın Voronezh vilayetinde doğdu. 1904 yılında üniversiteyi yarıda bırakarak yaşamını devrim mücadelesine adadı. İlk Sovyet özyönetimlerinin örgütlenmesinde yer aldı, Kışlık Saray’a baskın yapan ilk devrimcilerdendi. Fransa’da sürgündeyken anarşizme örgütlendi. Nabat Anarşist Örgütler Konfederasyonu’nda, Mahnovistlerle birlikte mücadele etti Bolşevik iktidar tarafından tutuklandı. 1940’lı yılları ölümüne kadar Rus Devrimleri’ni ve mücadele hayatını anlattığı “Bilinmeyen Devrim isimli kitabını hazırlayarak geçirdi.